Dịch vụ

1. Dịch vụ tư vấn
C.Doc là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực

 • Tư vấn xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp
 • Tư vấn tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức lại doanh nghiệp
 • Tư vấn đánh giá hệ thống QTNS của doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng hệ thống lương và chính sách đãi ngộ
 • Tư vấn xây dựng chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực
 • Tư vấn hoạch định và sử dụng nguồn ngân sách đào tạo trong doanh nghiệp
 • Tư vấn đánh giá hiệu quả sau đào tạo
 • Tư vấn xây dựng chiến lược Marketing – Thiết lập hệ thống kênh phân phối phát triển sản phẩm
 • Tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000/14000, TQM và KAIZEN

2. Dịch vụ đào tạo

Các nội dung đào tạo của C.Doc được xây dựng trên cơ sở: Nhu cầu bức xúc của các doanh nghiệp – Cập nhật những kiến thức hiện đại – Kết quả đúc rút được của chính C.Doc thông qua những hoạt động tư vấn – Định hướng khách hàng theo trình độ, nhiệm vụ và chức năng của họ.

C.Doc tiến hành hai loại hình đào tạo chủ yếu:

 • Đào tạo tại doanh nghiệp theo yêu cầu – Inhouse
 • Đào tạo cộng đồng theo những khoá ngắn hạn cho từng chủ thể mang tính chất chuyên sâu và thời sự – Public

C.Doc khảo sát đánh giá, lập kế hoạch trước và sau đào tạo cho các doanh nghiệp nhằm sử dụng hiệu quả ngân sách đào tạo và áp dụng tích cực kết quả đào tạo vào thực tiễn của doanh nghiệp.

3. Đánh giá và tuyển dụng

C.Doc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc đánh giá và tuyển dụng:

 • Đánh giá trình độ và năng lực của nhân viên: Đánh giá sự cam kết của nhân viên, Đánh giá kết quả thực hiện công việc,…
 • Đánh giá năng lực tổ chức quản lý, các giá trị văn hoá của doanh nghiệp.
 • Tiến hành độc lập hoặc cùng tham gia với doanh nghiệp đánh giá tuyển dụng cho tất cả các vị trí chức danh.

4. Nghiên cứu thị trường

 • C.Doc sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu khác nhau về các dịch vụ: Nghiên cứu sản phẩm ý tưởng cung cấp dịch vụ, nghiên cứu khách hàng, khảo sát thị trường và tư vấn thâm nhập thị trường cho các doanh nghiệp.
 • Đo lường sự cảm nhận, mức độ hài lòng, thói quen tiêu dùng của khách hàng.
 • Nghiên cứu, đánh giá những cơ hội và nguy cơ đối với các doanh nghiệp khi thực hiện các chiến lược kinh doanh.
 • Tư vấn về quảng cáo và xúc tiến thương mại.
 • Phân tích môi trường cạnh tranh và xây dựng chiến lược chính sách kinh doanh cho doanh nghiệp.

5. Hỗ trợ truyền thông

 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các sự kiện liên quan đến việc quảng bá, kinh doanh thương hiệu của doanh nghiệp.
 • Thiết lập các quan hệ xã hội, các kênh truyền thông hiệu quả hướng vào chiến lược kinh
  doanh của doanh nghiệp.
 • Xây dựng chiến lược về thương hiệu và nhãn hiệu.
 • Cung cấp thông tin kinh tế quản lý được cập nhật theo chủ đề và theo đặt hàng của từng doanh nghiệp.
 • Phát triển website www.vietnamtoday.vn, www.vietnamtimes.vn trở thành cổng thông tin điện tử số một Việt Nam, thông qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp trong các chiến dịch truyền thông, quảng cáo nhằm phát triển thương hiệu.

– Quảng cáo trực tuyến trên Website Vietnamtoday, Vietnamtimes
– PR hình ảnh doanh nghiệp thông qua nội dung các viết giới thiệu doanh nghiệp
– Kết nối doanh nghiệp và khách hàng thông qua Forum và tư vấn trực tuyến
6. Đại diện

 • Đại diện thương mại, đàm phán cho các doanh nghiệp.
 • Đại diện giao dịch cho những người nổi tiếng.


Tìm kiếm

Bài viết trong tháng