Giới thiệu

Công ty C.Doc được thành lập nhằm mục đích tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức, các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, kinh doanh và phát triển vị thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh năng động. C.Doc luôn mong muốn được hợp tác và phục vụ khách hàng với tinh thần chuyên nghiệp và trách nhiệm cao nhất. Tính chuyên nghiệp và cam kết là tiêu chí cho mọi hoạt động của C.Doc hướng tới khách hàng.

Sứ mệnh

Năng lực là tất cả những giá trị tiềm ẩn trong chính bản thân, trong đối tác, trong xã hội. Vấn đề là bạn định dạng, huy động và sử dụng như thế nào trong các mục tiêu phát triển của chính mình.

Tầm nhìn

Trở thành Công ty tư vấn quản lý nội bộ chuyên nghiệp, chất lượng và uy tín. Đồng hành và giải quyết hiệu quả những bài toán quản lý của các doanh nghiệp hướng tới tính chuẩn mực, năng động và giá trị xã hội.

Giá trị cốt lõi

  • Tính trung thực
  • Tính cam kết
  • Tinh thần hiệp tác
  • Tự hoàn thiện
  • Trách nhiệm toàn diện

 

 .


Tìm kiếm

Bài viết trong tháng