Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Chương trình đào tạo dành cho nhân viên

1

Kỹ năng làm việc cá nhân

Kỹ năng làm việc thiết yếu

Phương pháp tư duy và làm việc sáng tạo

2

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin hiệu quả

3

Kỹ năng làm việc nhóm

4

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

5

Kỹ năng quản trị thời gian

6

Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

7

Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc

Kỹ năng thuyết trình

8

Kỹ năng thương lượng và đàm phán

9

Nghiệp vụ văn phòng: Soạn thảo văn bản, internet, fax, giao tiếp và trả lời điện thoại

10

Kỹ năng tổ chức sự kiện và điều hành họp

Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

11

Marketing

Phân tích nắm bắt hành vi tâm lý khách hàng

12

Kỹ năng giao tiếp thu hút khách hàng

13

Kỹ năng đàm phán thương lượng – Xử lý phàn nàn của khách hàng

14

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

15

Nghiên cứu điều tra và định vị doanh nghiệp

16

Phương pháp tiếp cận và phát triển thị trường

17

Giám sát và quản lý hệ thống kênh phân phối

18

Xây dựng chiến lược quảng cáo, tiếp thị hình ảnh cho doanh nghiệp

19

Phương pháp tiếp cận, chiếm lĩnh và chiếm lĩnh thị trường mục tiêu

20

Xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển sản phẩm

21

Xây dựng và quản trị chiến lược Marketing

22

Nghệ thuật PR trong quảng bá và phát triển thương hiệu doanh nghiệp

23

Phân tích 7P trong chiến lược Marketing

24

Tài chính kế toán

Hệ thống chính sách tài chính kế toán áp dụng trong doanh nghiệp

25

Lập và phân tính báo cáo tài chính doanh nghiệp

26

Xây dựng kế hoạch tài chính và sử dụng ngân sách hàng năm

27

Xây dựng hệ thống thông tin kiểm soát trong Tài chính kế toán DN

28

Phân tích quản trị rủi ro tài chính – Thiết lập hệ thống quản trị CP

29

Kế toán quản trị và quản trị tài chính trong doanh nghiệp

30

Xây dựng hệ thống chính sách tài chính trong doanh nghiệp

31

Quản lý và sử dụng nguồn vốn lưu động hiệu quả

32

Định giá lại doanh nghiệp

33

Giám sát, Quản lý và vận hành hệ thống sản xuất

34

Quản trị sản xuất

Ứng dụng các mô hình quản trị sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm

35

Quản trị chất lượng

36

Lập kế hoạch sản xuất

37

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

38

Phương pháp cắt giảm chi phí trong sản xuất

39

Quản trị sản xuất theo mô hình 5S

40

Quản trị sản xuất tinh giảm chi phí theo mô hình Lean

41

Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Luật thương mại quốc tế

42

Dự thảo hợp đồng thương mại quốc tế

43

Phương pháp nghiên cứu và tiếp cận thị trường quốc tế

44

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế

45

Hội nhập kinh tế quốc tế – Marketing Xuất nhập khẩu

46

Kỹ năng đàm phán thương lượng

47

Quản trị dự án

Lập dự toán chi phí và thẩm định dự án đầu tư

48

Quản lý điều hành dự án

49

Lập kế hoạch phân tích nhu cầu và thu hút nhà đầu tư

50

Chứng khoán

Tổng quan về thị trường Chứng khoán

51

Các loại hàng hóa trên thị trường chứng khoán

52

Cơ chế hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán

53

Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản khác

54

Phân tích chứng khoán

55

Phân tích thẩm định giá chứng khoán

Tìm kiếm

Bài viết trong tháng