Khách hàng tư vấn

Logo Doanh nghiệp Dự án tư vấn Quy mô dự án
  Công ty Vinamilk nghiên cứu tập trung kinh tế phục vụ cho M&A Toàn công ty
  Công ty lotte việt nam Nghiên cứu thị phần Toàn công ty
  Công ty thực phẩm Đức Việt Tư vấn truyền thông Toàn công ty
 9 Ngân hàng Công thương Việt Nam – Vietinbank Tư vấn xây dựng văn hoá doanh nghiệp – ICB Toàn bộ hệ thống Ngân hàng
 10 Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – AGRIBANK Chi Nhánh Hải Phòng Xây dựng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 AGRIBANK Chi Nhánh Hải Phòng
 11 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Hải Phòng – HASECO Xây dựng chính sách nhân sự, Định biên nhân sự, Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc, Quy trình tuyển dụng, đánh giá Toàn công ty
 12 Tổng Công ty Hoá Chất Việt Nam – VINACHEM Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Toàn bộ hệ thống
 13 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á – VAPOWER Tư vấn xây dựng văn hoá doanh nghiệp Toàn tập đoàn
 15 CAVICO Việt Nam Đánh giá và đo lường các giá trị Văn hoá trên cơ sở hệ giá trị cốt lõi CAVICO Việt Nam Tập đoàn
 16 Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam- PETROVIETNAM Tư vấn Xây dựng và Văn Hoá Petrovietnam Tập đoàn
 1 Ngân Hàng Thương mại CP Kỹ thương Việt Nam – TECHCOMBANK Đánh giá môi trường quản trịnguồn nhân lực Toàn hệ thống ngân hàng
 2 Ngân hàng TMCP Quốc tế – VIBank Tư vấn hệ thống quản trị nguồnnhân lực Toàn hệ thống ngân hàng
  Công ty Vận tải xăng dầu thuỷ I – VIPCO Tái cơ cấu theo mô hình Công ty mẹ Công ty con Toàn Công ty
 4 Tổng Công ty Viễn Thông Quân Đội – VIETEL Đánh giá và Phát triển chính sách đào tạo Tổng công ty
 5 Công ty Đầu Tư xây dựng số 2 – HACINCO Tái cơ cấu nhân sự; Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc và hệ thống đánh giá Toàn Công ty
Tổng công ty VIGLACERA Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Toàn công ty
Đại học dân lập Hải Phòng Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Toàn công ty


Công ty Mây Tre Đan Hà Linh 1. Xây dựng chính sách nhân sự, Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc, Quy trình tuyển dụng, đánh giá

2. Xây dựng hệ thống quản lýchất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000

Toàn Công ty
 7 Công ty CP Vận tải và Thương mại (Vitranimex) Phát triển hệ thống quản trị nhân sự và xây dựng chính sách lương Toàn Công ty
 8 Công ty CP Địa ốc MB (MB Land) Xây dựng chế độ tiền lương và Chính sách đãi ngộ Toàn Công ty

.


Tìm kiếm

Bài viết trong tháng